Vanaf december 2018 vaart de overheid mee op uw pleziervaartuig ingevolge de Europese binnenvaartwet.

Wat houdt de Europese binnenvaartwet precies in? Plezierjachten (17 m. +) dienen voor 2019 een keuring te ondergaan, een keuringcertificaat te hebben en er dient een volgsysteem van de overheid geïnstalleerd te zijn.

Vanaf 2019 mag u niet op de Europese binnenwateren varen zonder keuringcertificaat.
Alle pleziervaartuigen die langer zijn dan 20 meter, of waarvan het product van lengte x breedte x diepgang (gemeten vanaf de waterlijn tot de bodem van het schip) een getal oplevert groter dan 100 m3, dienen een geldig CvO of CBB certificaat te bezitten.


In de praktijk is iedere eigenaar van een jacht langer dan 17 meter keuringsplichtig. 

De CvO inspectie dient te gebeuren door een erkende keuringsinstantie. Dit wordt geregeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van I&M. 

Wat zijn de consequenties als je géén CvO heeft voor 31 december 2018? 

1. U mag niet meer varen; bezoek aan een werf kan alleen als u gesleept wordt.

2. Uw schip daalt waarschijnlijk fors in waarde en wordt mogelijk onverkoopbaar.

3. Alsnog een CvO halen is uiterst lastig, zeer kostbaar en in vele gevallen vrijwel onmogelijk, omdat u dan aan de eisen voor modernere schepen moet voldoen.

Dus, heeft u een schip dat CvO plichtig is, regel dan snel een keuring.

 

Het Certificaat van Onderzoek (CvO) of het Communautair Binnenvaartcertificaat (CBB) zijn beide kostbaar en vergen vaak meerdere verplichte aanpassingen aan uw jacht.

De meest ingrijpende aanpassing is een verplicht volgsysteem van de overheid.
Uw privacy wordt hierdoor voledig ontnomen en wij komen hier tegen in opstand.

Wij willen uw en onze privacy beschermen en hebben deze website opgezet om zoveel mogelijk stemmen tegen de Europese regelgeving te registreren.
Met voldoende stemmen tegen kunnen wij de invoering van de wet, mbt tot pleziervaartuigen, wellicht verhinderen of laten aanpassen.
Hiervoor zullen wij in 2018 een proefproces aanspannen tegen de overheid.

Uw stem telt, bescherm uw privacy en stem ook TEGEN deze wet, u stemt HIER.

 

Verdere details van de CvO/CBB keuring vindt u onder het menu van deze website.

 

google9ad6b682c995ed4b.html